Ögat är själens spegel - poetsiskt uttryckt

Är synen grumlig eller klar? Är du objektiv eller subjektiv eller har du intaget det tysta vittnets position?
Hahahaha, lugn o fin. Det här ögat är grumligt och speglar bara det vi själva vill se. Det här ögat observerar utan att memorera. Skvallrar inte om känslor, händelser och avslöjar inte heller vem du är.