Thomanders JUL 2013

Rena rama 1800-talet under adventshelgerna i Lund.
Hästdroskor, gatuteater, julbodar, tomtenissar, sångkörer mm.
Allt detta med en omisskänlig fläkt av 1800 talet över sig.
 
Att Thomanders jul i Lund valt Johan Henrik Thomander och hans fru
Emilie och familj, som förgrundsgestalter i julprojektet, beror på att de
utan tvekan är värdiga representanter för det akademiska Lund kring
1800-talets mitt. Lund var en liten stad då och alla kände till familjen Thomander.
 
Även 2014 blir temat Thomanders jul i Lund och i år som i fjol, kommer jag vara där
med min kamera och dokumentera delar av detta evenemang.